Image

Những hoạt động nổi bật Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hàm Thuận Nam trong nhiệm kỳ 2016 – 2021

  • Hoàng Ngọc Tưởng
  • /
  • 19.10.2021 - 14:53

      Trong nhiệm kỳ 2016- 2021 với tinh thần“Hội Phụ nữ Hàm Thuận Nam đoàn kết, chủ động, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam phát triển giàu mạnh”; các cấp Hội Phụ nữ huyện nhà đã hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và đoàn thể phát động; cán bộ hội các cấp đã chủ động tổ chức tuyên truyền thực hiện nhiều hoạt động hết sức phong phú, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.